หน้าแรก 
 ข้อมูลบริษัท   
 ไฮดรอลิก     
นิวแมติก    
 ระบบหล่อลื่น   
 อื่น ๆ        
 ติดต่อสอบถาม   
 
ZENLOON
ข้อมูลทั่วไปบริษัท 
  ประวัติบริษัท   

 ริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อดำเนินการในการนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฮโดรลิก และ นิวแมติก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ และรับประกอบวงจรไฮโดรลิกและกระบอกสำเร็จรูป บริษัทได้เติบโตขึ้นพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจุบัน บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า ไฮโดรลิก นิวแมติก อุปกรณ์ระบบหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร แกนและท่อสำหรับกระบอกไฮโดรลิก และอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทมุ่งสู่การเป็นแหล่งจัดหาและให้บริการที่สมบูรณ์ในด้านไฮโดรลิก นิวแมติกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต

  สินค้าคุณภาพตามความต้องการลูกค้า   
บริษัทได้สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ที่ราคาระดับต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดเทียบ และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ในเครื่องจักรเก่า บริษัทมีการจัดการระบบคลังเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพร้อมในการบริการลูกค้าอยู่เสมอ
 
  บริการที่ได้มาตรฐาน   
  บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นเวลาที่ยาวนาน พร้อมทั้งอุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษา ออกแบบ และรับประกอบวงจรและกระบอกสำเร็จรูป พร้อมทั้งบริการหลังการขาย

 

  บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 483,485,487,489 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150
Tel. 0-2428-4171-7 Fax: 0-2428-4180