หน้าแรก 
 ข้อมูลบริษัท   
 ไฮดรอลิก     
นิวแมติก    
 ระบบหล่อลื่น   
 อื่น ๆ        
 ติดต่อสอบถาม   
 
ZENLOON
 ไฮโดรลิก ปั๊มใบพัดชนิดค่าคงที่ 
 V Series ปั๊มใบพัด    

 • ความดัน 70 bar
 • อัตราไหล 4.7 - 418 cc/รอบ
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm

 50T Series ปั๊มใบพัด    

 • ความดัน 70 bar
 • อัตราไหล 7 - 36 cc/รอบ
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm

 150T Series ปั๊มใบพัด    

 • ความดัน 70 bar
 • อัตราไหล 48 - 116 cc/รอบ
 • ความเร็ว 600 - 1500 rpm

 V10 Series ปั๊มใบพัด    

 • ความดัน 172 bar
 • อัตราไหล 3.3 - 22.8 cc/รอบ
 • ความเร็ว 650 - 4800 rpm

 V20 Series ปั๊มใบพัด   

 • ความดัน 172 bar
 • อัตราไหล 19.5 - 42.4 cc/รอบ
 • ความเร็ว 650 - 3400 rpm

 V2010 Series ปั๊มใบพัดคู่    

 • ความดัน 172 bar
 • อัตราไหล 3.3 - 22.8 cc/รอบ และ 22.8 - 42.4 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 650 - 3000 rpm

 V2020 Series ปั๊มใบพัดคู่    

 • ความดัน 172 bar
 • อัตราไหล 19.5 - 36.4 cc/รอบ และ 22.8 - 42.4 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 650 - 3000 rpm

 20V 25V 35V 45V Series ปั๊มใบพัด    

 • ความดัน 175 bar
 • อัตราไหล 18.0 - 193.4 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm

 2520V 3525V 4535V Series ปั๊มใบพัดคู่    

 • ความดัน 175 bar
 • อัตราไหล 18.0 - 121.6 cc/รอบ และ 40.1 - 193.4 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm

 20VQ 25VQ 35VQ 45VQ Series ปั๊มใบพัด    

 • ความดัน 210 bar
 • อัตราไหล 18.0 - 193.4 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm

 2520VQ 3525VQ 4535VQ Series ปั๊มใบพัดคู่    

 • ความดัน 210 bar
 • อัตราไหล 18.0 - 121.6 cc/รอบ และ 40.1 - 193.4 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm

IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 Series ปั๊มใบพัด   

 • ความดัน 210 bar
 • อัตราไหล 7.5 - 236 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm
 • สามารถใช้แทน SQP1, SQP2, SQP3, SQP4  

 IVP21 IVP32 IVP43 Series ปั๊มใบพัดคู่    

 • ความดัน 175 bar
 • อัตราไหล 7.5 - 134 cc/รอบ และ 32.5 - 236 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 1800 rpm
 • สามารถใช้แทน SQP21, SQP32, SQP43

 T6C T6D Series ปั๊มใบพัดู่    

 • ความดัน 280 bar
 • อัตราไหล 10.8 - 190.5 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 2800 rpm

 T6CC T6DC Series ปั๊มใบพัดคู่    

 • ความดัน 280 bar
 • อัตราไหล 10.8 - 190.5 cc/รอบ และ 10.8 - 100.0 cc/รอบ  
 • ความเร็ว 600 - 2800 rpm

 

  บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 483,485,487,489 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150
Tel. 0-2428-4171-7 Fax: 0-2428-4180