หน้าแรก 
 ข้อมูลบริษัท   
 ไฮดรอลิก     
นิวแมติก    
 ระบบหล่อลื่น   
 อื่น ๆ        
 ติดต่อสอบถาม   
 
ZENLOON
 ระบบหล่อลื่น 
 ระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบจ่ายจารบี ปั๊มจ่ายสารหล่อเย็น สำหรับเครื่องจักร   

  ZENLOON

เหมาะสำหรับเครื่องจักรต่าง ๆ

เครื่องจักรอัตโนมัติ
เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องทอผ้า
โซ่ลำเลียง
เครื่องกลึง CNC
เครื่องฉีดอลูมิเนียม
เครื่องปั๊มขึ้นรูป
บันไดเลื่อน แบริ่ง อื่น ๆ

Automatic Intermittent Lubricator

Manual Grease Pump.
TYPE :WLG-D5,2

Motor-Driven Grease Pump.
TYPE :WLMG-7

Riyuan Mark Zero Coolant Pump.
TYPE :WE-1,2 / WL-1,2

Oil Filter.

Oil Auto Cleaners.
TYPE :D-102~312

1A Inner Gear Oil Pump.
TYPE :ROP-10A,11A,12A,13A.

2HA Type Oil Pump.
TYPE:ROP-203~220HA.

2HA Type Oil Pump with Motor Set.
TYPE:ROP-203~220HAM.


1A Type Oil Pump with Motor Set.
TYPE:1MT200~10MA,11MA,12MA,13MA.


Relief Valve
TYPE:ROP-1VB,2VB,2VD.


Nippon Oil Trochoid Pump N3H Series
TOP-N320H, TOP-N330H
TOP-N340H, TOP-N350H


Nippon Oil Trochoid Pump N3F Series
TOP-N320FA, TOP-N320FA(VB), TOP-N320FB
TOP-N330FA, TOP-N330FA(VB), TOP-N330FB
TOP-N340FA, TOP-N340FA(VB), TOP-N340FB


Nippon Oil Trochoid Pump 3V Series
(สำหรับความหนืดสูง)
TOP-330V, TOP-340V, TOP-350V


Nippon Oil Trochoid Pump 3MF Series
(***) = แสดง Watt ของมอเตอร์
TOP-3MF-***-N320F
TOP-3MF-***-N330F
TOP-3MF-***-N340F

Electrically Continue Oil Feeding Pump.
(Float Switch included)
TYPE:MLAS-4F

King -Chu Motor Operated Intermittent Automatic Lubriactor.
TYPE:KCMMA-2,KCMM-2

I.C. Electrically Intermittent Oil Pump.
TYPE:MIC-200

Electrically Intermittent Oil Feeding Pump.
TYPE:MIC-160

Centralized Lubricator Set.
TYPE:MLAS-12,15,30,50,100

Fitting and Valve

 

  บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 483,485,487,489 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150
Tel. 0-2428-4171-8 Fax: 0-2428-4180